Retourafspraken

Onafhankelijk van uw recht op herroeping stellen wij u in de gelegenheid om de bij ons bestelde producten terug te sturen. Mits de originele prijskaartjes nog aan de producten zijn bevestigd, kunt u alle producten die volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand verkeren zonder opgave van redenen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst ervan terugsturen. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Producten die niet voldoen aan het voorgaande blijven eigendom van de Klant. Wij sturen deze producten naar u terug en brengen de gemaakte kosten in rekening.

U kunt de producten ruilen, een tegoedbon voor de waarde ervan bekomen of de prijs van de teruggebrachte producten laten terugbetalen, uitgezonderd de door u betaalde verzendkosten. Soldenartikelen kunnen enkel geruild worden.

Bij een foutieve bestelling is de klant zelf verantwoordelijk voor de retourkosten. Bij een verkeerde levering, nemen wij de verzendkosten voor onze rekening.

Indien u een gezamenlijk aanbod van producten voor een verminderde prijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wenst terug te sturen, dan betalen wij aan u het verschil tussen het door u betaalde bedrag voor het gehele gezamenlijk aanbod en de som van de onverminderde prijs van de producten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod die u niet terugstuurt.

De terugname zoals hiervoor beschreven geldt niet voor producten die ge√Įndividualiseerd of volgens uw klantspecificaties werden geproduceerd.