Privacybeleid Mr. Manchette
1. Verantwoordelijke voor de verwerking
An Boone van Mr. Manchette CV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Je kan haar contacteren via:
An.boone@mrmanchette.be of via het vestigingsadres: An Boone, Zenobe Grammestraat 63, 9040 Sint-Amandsberg

 1. We richten ons tot jou.
  Maar wie is jou? Dit privacybeleid heeft betrekken op al onze huidige en vroegere klanten, onze prospecten of personen die belangstelling toonden voor Mr. Manchette en zijn producten of diensten.
 2. Welke gegevens houden wij bij?
  Wij verwerken volgende gegevens:
  Algemene persoonlijke informatie zoals naam, voornaam, emailadres, geslacht, taal, adres en telefoonnummer (voor zover beschikbaar).
  Informatie betreffende jouw aankopen en interesses. Wij verwerken welke hemden je aankocht, wanneer en hoe, eventuele retouches, retourzendingen en betalingsgegevens.
  Ook antwoorden of feedback uit gekochte goederen die wij van jou ontvangen in het kader van vragen, klachten, tevredenheidsenquêtes of marktonderzoeken houden we bij.

Van onze coöperanten houden we naast hun adresgegevens ook bij wanneer ze hoeveel aandelen kochten, hun rijksregisternummer en hun rekeningnummer. Deze gegevens worden bijgehouden in een digitaal aandelenregister (DAR) en worden enkel gebruikt in functie van de attesten, aankoop en verkoop van aandelen.

 1. Waarvoor houden wij die gegevens bij?
  Wij gebruiken jouw persoonsgegevens met jouw toestemming:
 • Om jouw vragen te beantwoorden wanneer je die stelt via onze website, per mail of via de telefoon.
 • Om jou de nieuwsbrieven te sturen waarvoor je je hebt ingeschreven.
 • Om je deelname aan onze commerciële acties of wedstrijden te behandelen.
 • Je kan jouw toestemming hiervoor op ieder moment intrekken door eenvoudigweg een mail te sturen naar an.boone@mrmanchette.be
 • Daarnaast worden je persoonsgegevens gebruikt voor het uitvoeren ons jouw contract. Hiermee bedoelen we de opvolging van jouw bestelling, jouw klachten of retourzendingen en het klantenbeheer.
 • Tenslotte gebruiken we jouw persoonsgegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als onderneming. De boekhoudkundige verwerking en mededelingen aan bevoegde overheden of door de wet bepaalde instanties en om jouw rechten als consument te garanderen.
 1. Geven wij jouw gegevens zomaar door aan derden?
  Jouw persoonsgegevens kunnen eventueel doorgegeven worden aan bedrijven waarop wij voor bepaalde diensten een beroep doen. Wij zullen hen er desgevallend aan herinneren dat zij jouw gegevens enkel mogen gebruiken binnen de strikte grenzen van de opdracht die zij van ons krijgen.
  Wij denken hierbij voornamelijk aan transportbedrijven.
  In geen geval zullen wij jouw gegevens doorgeven aan ontvangers buiten de Europese Unie.
 2. Hoe lang zullen wij jouw gegevens bewaren?
  Jouw gegevens zullen bewaard worden gedurende de duurtijd van de relatie en nadien gedurende de periode van de wettelijke verjaringstermijn.
 3. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
  Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We nemen organisatorische maatregelen om de beveiliging zo goed mogelijk te garanderen.

De persoonsgegevens worden in het systeem van onze website, mailingsysteem en digitaal aandelenregister bewaard. Allen zijn beveiligd met een sterk wachtwoord dat niet aan derden doorgegeven wordt.

 1. Wat zijn jouw rechten?
  Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschik je over een recht op toegang tot en correctie of aanvulling van jouw persoonsgegevens.
  Je beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken totdat het geschil is beslecht.
  Je beschikt over het recht om vergeten te worden. Als je je hierop beroept, dan wissen wij al je gegevens, inclusief verkoopshistoriek (voor zover door de wet toegelaten).
  Tot slot beschik je over het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens in de gevallen bedoeld in de wet.
 2. Jouw recht op verzet
  Je kan je vrij en zonder opgave van reden verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe marketing of tegen het gebruik van marketingprofielen op basis van je persoonsgegevens. Ook tegen het doorgeven van je gegevens aan derden met direct marketing als doel kan u zich verzetten.
 3. Uitoefening van jouw rechten
  Om uw rechten uit te oefenen vragen wij jou dit schriftelijk te doen. Dat kan via email of via ons postadres. Wij kunnen in geval van twijfel vragen om aan te tonen dat jij weldegelijk de persoon bent die aanpassingen of andere rechten wil uitvoeren.
  An Boone
  Zenobe Grammestraat 63
  9040 Sint-Amandsberg
  Of via email naar an.boone@mrmanchette.be
Winkelmandje cart 0
Bedankt voor uw inschrijving