Disclaimer

De teksten, foto’s, illustraties en gegevens op deze site zijn eigendom van Growing Beans. Zij mogen niet gekopieerd, nog aangepast en/of onder geen enkele vorm of gedaante gepubliceerd worden, zonder voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord door Growing Beans.

Growing Beans besteedt veel aandacht aan de correctheid en de volledigheid van de informatie op de site www.mrmanchette.be, maar kan onder geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie. Growing Beans kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor schade gelinkt aan de toegang tot en het gebruik van de informatie aanwezig op www.mrmanchette.be, noch voor het ontbreken ervan. Growing Beans kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van sites waarvoor een link werd geïntegreerd in de site www.mrmanchette.be.

Bij de bestelling dient de klant steeds de algemene voorwaarden te hebben nagelezen.

Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn niet bindend. De aangeduide prijzen zijn enkel geldig op het moment van de consultatie van de website, uitgezonderd fouten met betrekking tot de afbeelding, waarvoor Growing Beans niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Growing Beans behoudt zich het recht om ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging, prijzen aan te passen, informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.